Jeg, Anita Rufus Pamer, er en kunstner som utforsker forholdet mellom natur og mennesker. Min fascinasjon for naturens konstante forandring, inspirert av min bakgrunn i geologi, gjenspeiles i mine verk. Jeg fokuserer på hvordan naturelementer og menneskelige elementer endrer og påvirker hverandre over tid.

I mine installasjoner og malerier benytter jeg Fibonacci-tallrekken som et grunnlag for form og struktur. Dette matematiske mønsteret, som finnes i mange aspekter av naturen, fungerer som et verktøy for å skape orden og harmoni i min prosess.


Mine installasjoner kombinerer unike materialer som silke og metaller, inkludert kobber, jern, og aluminium, samt stein og plast. Materialene utvikler seg og endrer seg over tid, og illustrerer den geologiske tidsskalaen på et mikronivå. For eksempel endrer kobberet farge over tid, og silken forvandles, noe som understreker budskapet mitt om naturens skjønnhet og evige forandring.


I mine malerier, ofte laget med olje eller akryl, inkluderer jeg mineraler som gull, sølv og kobber. Disse materialene, valgt for deres naturlige egenskaper og estetikk, forsterker min hyllest til den naturlige verden.


Gjennom mitt arbeid formidler jeg et budskap om verdens og naturens skjønnhet, som også inviterer til ettertanke om menneskets rolle i og forhold til naturen.