WELCOME TO ANTROPOCEN! IT'S NOTHING TO CELEBRATE.

Geologien har ført til at min interesse for jordoverflatens forandring og bevegelse, som er påvirket både av mennesker og naturen selv, er blitt min inspirasjon til mine arbeid. Menneskets påvirkning av jordoverflaten har føre oss til den nye geologiske tiden, Antropocen.

Jeg har en grunnleggende ide om at jeg ønsket å utforske sammenhengen mellom natur og mennesker. Jeg legger særlig vekt på naturelementer, menneskelige elementer og endring i disse elementene. Jeg har fortsatt arbeidet mitt basert på min grunnleggende ide om at folk har stor innvirkning på jorden. Denne ideen har blitt inspirert av det faktum at vi nå går inn i en ny tidsperiode. Jorden er nå ute av Holocene, og vi har gått inn i Antropocen perioden.

I utformingene av arbeidene mine forholder jeg meg til Fibonacci tallrekken 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv. De er bygget opp ved at hvert tall er summen av de to foregående tallene. Vi finner disse tallene i en rekke forhold i naturen.

Jeg prøver å gjenskape disse forholdene i mine skulpturer og installasjoner. Fibonacci-rekken er et instrument for å få orden og ro i min tankegang. Det er blitt en viktig del av min prosess når jeg lager installasjoner og malerier.

I arbeidene mine som er installasjoner og malerier vil jeg gjerne vise forandringene som skjer i materialene over tid. Jeg ønsker å formidle forandringene som skjer på grunn av tid og forurensning. Materialene i installasjonene er kobber, jern, aluminium, stein, silke og plast.

I maleriene bruker jeg olje, eller akryl og mineralene gull, sølv, og kobber. Materialene jeg bruker vil over tid forandre seg, og bli som en liten skala av den geologiske tid.