Galleri luftskipet

Igjennom mine studier hadde jeg og galleri Luftskipet en avtale om å vise  min framgang igjennom kunststudiene. 


Dersom dette vekket interessen din, ta kontakt ved bruk av skjemaet under!