Galleri luftskipet

Igjennom mine studier hadde jeg og galleri luftskipet en avtale om å vise  min framgang igjennom kunststudiene.