KHIB og UiB

Igjennom mine fem år på KhiB og UiB har jeg laget flere arbeid som er inspirert av naturen og naturens forandringer.